1. pl
  2. en
  3. da
  1. pl
  2. en
  3. da
Vænskeligt valg af industrielle siloer.

Hvordan vælger man en rigtig silo? Spørgsmålet stilles af mange producenter.

 

Sammen med stigning inden for økologisk uddannelse i løbet af de sidste par årtier har vi mærket en konstant stigning i brug af kedelanlæg, der forbrænder biomasse, i forskellige industrigrene. Deres fordel er utvivlsomt en mindre trussel mod miljøet. Den forbrændte biomasse udsender mindre svovl end sammenligneligt kul. Den kræver dog særlige opbevaringsforhold på grund af dens fugtighed. En af de bedre måder at opbevare biomasse på er stålsiloer, der kan bruges i det åbne. De kan stå uafhængigt eller sættes op i batterier. De er beregnet til opbevaring af tørt affald (maks. 35% fugtighed).

Til opbevaring af vådt affald er betonsiloer og stangudmadere i form af et såkaldt bevægeligt gulv mere egnet.

 

Siloen er en langsigtet investering.

Enhver, der vælger denne opbevaringsmetode, finder hurtigt ud af, at besparelse af penge og valg af parametre, der kun baseres på pris, virker ikke, når det kommer til langsigtet brug. En af problemerne er ofte for langsom opsamling og langsommere transportering af brændsel til kedel.

 

Hvordan vælger man en silo i henhold til ens behov?

Det første valg skal være dens størrelse. Det er meget nemt at bestemme denne parameter, fordi det på forhånd er kendt, hvilken ydeevne det kedelanlæg, der indfødes med biomasse fra siloer, vil have.

 

Når du vælger lagerstørrelse, skal du også tage hensyn til mulighed, at behov for opbevaring af yderligere brændsel kan stige i fremtiden. Du skal overveje, om du vælger en større silo eller flere mindre lagre. Et øget antal siloer hæver investeringspris, men forbedrer også direkte funktionalitet, for eksempel i tilfælde, når du bruger forskellige brændselstyper: halm, træflis eller træpiller.

 

Det næste valg skal være siloens type. Runarsson tilbyder to løsninger: koniske siloer og siloer med flad bund. Begge typer kan udstyres med udmadere og passende brændselstransportører.

Det er svært at angive en bedre type af siloen. Det afhænger af vores kunders individuelle behov. Under samtaler med vores enterprenører forsøger vi naturligvis at foreslå den bedste mulighed for dem, hvad det angår både siloen, udmaderen og transportøren.

 

Hvem er en silo med flad bund den bedste løsning til?

Vi anbefaler den primært til kunder, der har bygningsbegrænsninger i deres område og siloens højde er afgørende for dem. I et sådant tilfælde sikrer siloer med flad bund optimal kapacitet.

En udmader til flad bund samler materiale jævnt fra hele silobunden, hvilket er dens indlysende fordel. Den kan også opnå højere udmadningsydeevner, der er stabile og nemme at styre ved at ændre udmaderens omdrejningshastighed.

 

Hvornår skal man vælge en silo med konisk bund?

Hvis vi har plads nok, kan vi forsøge at vælge en højere og billigere konisk silo. Den vil dog være egnet til mindre krævende brændsel. Brændslet skal være så løst som muligt, det skal ikke sammenklumpe i større stykker. Vi taler for eksempel om spåner eller savsmuld. Affaldets fugtighed skal generelt ikke overstige 20%.

 

Når det kommer til mere krævende brændsel, sættes en udmader til konisk bund nogle gange op lodret, hvilket kan resultere i betydeligt fald af ydeevne og opsamling af materiale kun fra den centrale del. I et ekstremt tilfælde leverer udmaderen ikke noget materiale, hvilket skaber en trussel hvis materialet leveres til kedel. Risiko for problemer, der er forbundet med de nævnte fejl af den koniske udmader, stiger med materialets fugtighed.

Så hvis vores budget er begrænset, hvis vi har plads nok og hvis kedel forbrænder løst brændsel, kan en silo med konisk bund være det rigtige valg.

 

Og hvad med transportører?

Og her igen er svaret ikke simpelt. Ligesom med siloer skal priskriterium ikke være dominerende i vores valg. Det er nødvendigt at overveje, under hvilke forhold vores transportør vil operere, hvad der skal transporteres, hvad dens levetid skal være og til sidst prisen.

 

Snegletransportører

De vil være bedst egnet, når investeringsomkostninger skal være så lave som muligt. Vi forsøger at opnå de laveste driftsomkostninger sammen med maskinens lange levetid.

Ser det perfekt ud? Sandsynligvis ja, men det er ikke en løsning for alle. Når vi vælger en snegletransportør, skal vi overveje dens længde. Denne løsning er bedst egnet til transportering af brændsel op til 12-15 meter, helst vandret eller i en vinkel. Snegletransportøren er i stand til at transportere fra 0 til 30 m3/time. 

Hvis vi har brug for en transportenhed til længere afstande, med højere ydeevne, skal vi vælge redlertransportører.

 

En kædetransportør – redler

Det grundlæggende kriterium for valg af denne transportørtype er længde af transportrute og ydeevne. Redlertransportører transporterer brændsel over 30 m3/time. Derfor er de meget mere effektive end snegletransportører. Vi kan også bruge dem, når affald er opdelt i større stykker – over 30 mm. I denne transportørtype forlænges materialets transportrute op til 50-60 m og transporten kan finde sted på to forskellige niveauer.

Så hvis du skal transportere små materialemængder til korte afstande, skal du vælge en snegletransportør. For mere komplekse løsninger vil en redlertransportør være meget bedre og mere effektiv.

 

Ved planlægning af en investering vedrørende køb af en silo er en kompleks løsning værd at overveje. Du kan vælge en silo, der er tipasset dine behov, sammen med en passende udmader og transportør.

 

Du er velkommen til at kontakte vores designkontor. Vi vil foreslå en løsning, der passer bedst til dig. Vi inviterer dig til at tjekke vores brede tilbud.

19 March 2019

BLOG

nyheder fra os ?

TILBAGE

Stronę stworzono w kreatorze www WebWave

RUNARSSON  © 2016

UL. I. BOERNERA 6

27- 400 OSTROWIEC  ŚWIĘTOKRZYSKI

LÆS MERE