1. pl
 2. en
 3. da
 1. pl
 2. en
 3. da

Administratoren af  Personoplysninger 

Runarsson

Administratoren af dine personoplysninger er Runarsson Engineering Selskab med begrænset ansvar  med hovedkontoret i Ostrowiec Świętokrzyski, Ignacy Boerners Vej 6 (herefter benævnt Runarsson).

Behandlingen af dine personoplysninger tillader os at levere tjenesteydelser, herunder at holde kundefiler, at udføre dine ordrer, at komme i kontakt i forbindelse med kontraktudførelsen og også at sende marketingoplysninger.

I særdeleshed behandler vi dine personoplysninger:

 

for at udføre kontrakten for levering af tjenesteydelser (herunder udførelse af ordrer, afregninger, kommunikation i forbindelse med levering af tjenesteydelser, kommunikation via en kontaktformular). Grundlaget for behandling er uundværlighed for at udføre kontrakten (artikel 6 afsnit 1 bogstav b GDBF – Den Generelle Databeskyttelsesforordning). Hvis du har leveret nogen oplysninger til os i løbet af vores samarbejde og hvis levering af disse oplysninger var valgfri og frivillig, er dit samtykke grundlaget for behandling af disse oplysninger af os (artikel 6 afsnit 1 bogstav a GDBF);

Behandlingen af dine personoplysninger finder sted:

 

 • for at håndtere klager og eventuelle andre påstande. Grundlaget for behandling er Runarssons berettigede interesse (artikel 6 afsnit 1 bogstav f GDBF), som betyder sikring af oplysninger om vores samarbejde (herunder historie af dine ordrer, kommunikation med os og betalinger) for at kunne håndtere eventuelle påstande;
 • til analytiske eller statistiske formål. Retsgrundlaget for behandling er Runarssons berettigede interesse (artikel 6 afsnit 1 bogstav f GDBF), som betyder brug af finansielle og salgsanalyser for intern rapportering og bestemmelse af optimale retninger af vores udvikling;
 • for at levere marketingindholdet til dig af Runarsson. Retsgrundlaget for behandling er Runarssons berettigede interesse (artikel 6 afsnit 1 bogstav f GDBF),
 • dine personoplysninger behandles i et IT-miljø, som betyder at de også kan midlertidigt opbevares og behandles for at sikre sikkerhed og velfungering af IT-systemer, f. eks. i forbindelse med udførelse af sikkerhedskopier, tester af ændringer i IT-systemer, afsløring af uregelmæssigheder eller beskyttelse mod misbrug og angreb.
 •  

Dine personoplysninger opbevares for varigheden af kontrakten. Derudover, efter udløbet af kontrakten, opbevares dine oplysninger på grund af de forpligtelser, der følger af regnskabs- og skatteregler, for deres varighed, og af hensyn til retssikkerhed indtil udløbet af eventuelle påstande.

Hvis grundlaget for behandling af dine oplysninger er dit samtykke, behandles disse oplysninger indtil samtykket er trukket tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Samtykkets tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget før tilbagetrækningen. Hvis du ønsker at trække tilbage dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til office@runarsson.pl eller kontakte os skriftligt på virksomhedens adresse.

 

I forhold til de tjenesteydelser, som eksterne enheder leverer til Runarsson, kan disse enheder få adgang til dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere disse tjenesteydelser. Disse enheder er udbydere af IT-tjenesteydelser og systemer, postoperatører og kurerer, betalingsoperatører, udbydere af jurudiske, rådgivnings- eller revisionstjenesteydelser, andre eksterne underenterprenører.

Med hensyn til behandling af dine oplysninger af Runarsson har du en række rettigheder:

 

 • Du kan få oplysninger om hvordan og i hvilket omfang vi behandler dine oplysninger og desuden kan du få en kopi af dine personoplysninger. Runarsson kan opkræve et gebyr for den anden og efterfølgende kopier, som du vil blive underrettet om. Gebyrbeløbet svarer til omkostninger ved kopiernes forberedelse;
 • Du kan anmode om rettelse af oplysningerne, (hvis de er blevet forkert gemt eller hvis de har ændret sig), fjernelse af oplysningerne, (hvis der ikke er nogen grund til at Runarsson behandler dem) eller begrænsninger vedrørende behandling, (hvis du ønsker at Runarsson kun behandler dine oplysninger i begrænset omfang, indtil din indvending eller anmodning om rettelse af oplysningerne er blevet overvejet, og også hvis du ønsker at oplysningerne opbevares i forbindelse med dine påstande);
 • Du kan anmode om overførsel af dine oplysninger, som du har leveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Du kan videresende de modtagne oplysninger til en administrator valgt af dig selv. Derudover, hvis det er teknisk muligt, under opretholdelse af passende sikkerhedsnormer, kan vi gøre det på dine vegne på din anmodning.
 • Hvis behandlingen af dine oplysninger af Runarsson ikke er baseret på en berettiget interesse, kan du gøre indvending mod en sådan behandling.

 

Hvis du mener at behandlingen af dine oplysninger af os overtræder dine rettigheder, bedes du informere os om det. Vi forsøger at reagere på kommentarer og forslag fra vores kontrahenter. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (i Polen – Den Generelle Inspektør for Beskyttelse af Personoplysninger eller den myndighed, der er etableret på dens sted).

Hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine oplysninger, kan du kontakte os på den følgende e-mail-adresse: office@runarsson.pl eller skriftligt:

 

Runarsson Engineering Selskab med begrænset ansvar

Ignacy Boerners Vej 6

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

Stronę stworzono w kreatorze www WebWave

RUNARSSON  © 2016

UL. I. BOERNERA 6

27- 400 OSTROWIEC  ŚWIĘTOKRZYSKI

LÆS MERE