1. pl
  2. en
  3. da

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

Runarsson

Administratorem Państwa danych osobowych jest Runarsson Engineering Spółka z o. o.  z siedziba w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ul. I. Boernera 6 (zwana dalej Runarsson)

 

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie kartoteki klienta, realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany

z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych.

 

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie współpracy podaliście Państwo nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne i dobrowolne to podstawą ich przetwarzania przez nas jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się:

  • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Runarsson (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Runarsson (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
  • w celu kierowania do Państwa przez Runarsson treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Runarsson

       (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane

ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@runarsson.pl lub skontaktowanie się z nami pisemnie na adres firmy.

 

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Runarsson, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych,

w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

 

W związku z przetwarzaniem przez Runarsson Państwa danych przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 

  • Mogą Państwo uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. Runarsson może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  • Mogą Państwo zażądać sprostowania danych, (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia, (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Runarsson je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania, (jeśli chcą Państwo, aby Runarsson przetwarzał Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcą Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z Państwa roszczeniami);
  • Mogą Państwo zażądać przekazania Państwa danych, które nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą Państwo samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Państwa żądanie zrobić to w Państwa imieniu.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Runarsson odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa proszę nam o tym powiedzieć. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Kontrahentów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@runarsson.pl lub pisemnie:

 

       Runarsson Engineerig  Sp. zo.o

       ul. Ignacego Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

Stronę stworzono w kreatorze www WebWave

RUNARSSON  © 2016

UL. I. BOERNERA 6

27- 400 OSTROWIEC  ŚWIĘTOKRZYSKI

CZYTAJ WIĘCEJ